WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs nieograniczony
 • Konkurs ograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatus
WOiRZL.II.272.24.2021.PWOpracowanie dokumentu pn. Analiza połączenia jezior Pojezierza DrawskiegoPodstawowy art. 275 pkt 223-08-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.17.2021.DPZakup i dystrybucja paliwa gazowego na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - (umowa kompleksowa)Przetarg nieograniczony17-08-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.15.2021.PBŚwiadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoPodstawowy art. 275 pkt 210-08-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.12.2021.PBŚwiadczenie usługi polegającej na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu czterech 3-dniowych wizyt studyjnych na terenie Polski na temat „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” dla przedstawicieli JST województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli ZamawiającegoPodstawowy art. 275 pkt 209-08-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.19.2021.PRPrzygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej sektor Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskimPodstawowy art. 275 pkt 204-08-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.16.2021.ABJKompleksowa organizacja 2 misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorcówPodstawowy art. 275 pkt 226-07-2021 10:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.14.2021.ABJKompleksowa organizacja Konferencji SmartUp!2021Podstawowy art. 275 pkt 222-07-2021 10:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.8.2021.ABJOrganizacja czterech wyjazdów edukacyjnych do Trójmiasta połączonych z treningiem społeczno-ekonomicznym dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Akademia Przyszłości"Podstawowy art. 275 pkt 202-07-2021 10:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.13.2021.DPUsługa szkoleniowa na potrzeby realizacji szkoleń z obszaru interwencji kryzysowej w ramach projektu „Regionalne Pogotowie KryzysowePodstawowy art. 275 pkt 216-06-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.11.2021.PWDostawa sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoPrzetarg nieograniczony28-06-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty