WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatus
WOiRZL.II.272.20.2020.PRŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego w SzczeciniePrzetarg nieograniczony02-06-2020 11:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.17.2020.PBDostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadanePrzetarg nieograniczony15-06-2020 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.21.2020.PWŚwiadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoPrzetarg nieograniczony21-05-2020 10:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.6.2020.ABJWykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Przetarg nieograniczony08-05-2020 10:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.12.2020.PBWykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie.Przetarg nieograniczony18-05-2020 10:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.10.2020.PRUsługi Inżyniera Kontraktu w Projekcie Zachodniopomorskie e-Zdrowie.Przetarg nieograniczony24-04-2020 12:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.9.2020.PWZakup taboru kolejowego dwunapędowego do przewozów regionalnychPrzetarg nieograniczony07-05-2020 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty