WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs nieograniczony
 • Konkurs ograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatus
WOiRZL.II.272.39.2021.PRŚwiadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.Podstawowy art. 275 pkt 205-11-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.37.2021.PBŚwiadczenie usługi polegającej na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu dwóch 4-dniowych wizyt studyjnych na temat „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” dla przedstawicieli JST województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli ZamawiającegoPodstawowy art. 275 pkt 215-11-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.29.2021.ABJZorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji studiów podyplomowych w projekcie Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką. Broker Innowacji. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie komercjalizacji wiedzy.Podstawowy art. 275 pkt 204-11-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.30.2021.DPZakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa)Przetarg nieograniczony29-10-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.36.2021.PWWykonanie oraz dostawa materiałów promocyjno-reklamowychPodstawowy art. 275 pkt 202-11-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.32.2021.ABJOrganizacja wyjazdów edukacyjnych do Trójmiasta połączonych z treningiem społeczno-ekonomicznym dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Akademia Przyszłości”Podstawowy art. 275 pkt 219-10-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.33.2021.PRRealizacja usługi superwizji na potrzeby kadry Regionalnych Centrów Kryzysowych w ramach projektu Regionalne Pogotowie KryzysowePodstawowy art. 275 pkt 206-10-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.34.2021.PRWykonanie druku materiałów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pomorze ZachodniePodstawowy art. 275 pkt 207-10-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.26.2021.DPNaprawa rewizyjna siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B serii EN57AL o numerach 1527, 1530, 1296, 1528, 1574, 1519 i 1522 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania i przystosowanie pojazdu EN57AL-1530 do przewozu minimum 30 sztuk rowerówPrzetarg nieograniczony09-11-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.25.2021.DPZakup sadzonek drzew w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”Podstawowy art. 275 pkt 210-09-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty