WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs nieograniczony
 • Konkurs ograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatus
WOiRZL.II.272.27.2021.DPŚwiadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych, restauracyjnych i opieki nad dziećmi na potrzeby projektu pn. „Akademia Przyszłości” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki SpołecznejPodstawowy art. 275 pkt 228-09-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.26.2021.DPNaprawa rewizyjna siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B serii EN57AL o numerach 1527, 1530, 1296, 1528, 1574, 1519 i 1522 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania i przystosowanie pojazdu EN57AL-1530 do przewozu minimum 30 sztuk rowerówPrzetarg nieograniczony15-10-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.25.2021.DPZakup sadzonek drzew w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”Podstawowy art. 275 pkt 210-09-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.28.2021.PWWykonanie autorskich materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory inwestycyjne 64 jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Projekcie pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego"Podstawowy art. 275 pkt 216-09-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.18.2021.ABJDostawa mebli dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoPrzetarg nieograniczony20-09-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.20.2021.PRPrzygotowanie i przeprowadzenie czterech szkoleń (w formie online) wraz z doradztwem pt. „Stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznychPodstawowy art. 275 pkt 226-08-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.24.2021.PWOpracowanie dokumentu pn. Analiza połączenia jezior Pojezierza DrawskiegoPodstawowy art. 275 pkt 209-09-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.17.2021.DPZakup i dystrybucja paliwa gazowego na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - (umowa kompleksowa)Przetarg nieograniczony20-08-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.15.2021.PBŚwiadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoPodstawowy art. 275 pkt 213-08-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.19.2021.PRPrzygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej sektor Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskimPodstawowy art. 275 pkt 204-08-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty