WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Konkurs nieograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatus
WOiRZL.II.272.13.2021.DPUsługa szkoleniowa na potrzeby realizacji szkoleń z obszaru interwencji kryzysowej w ramach projektu „Regionalne Pogotowie KryzysowePodstawowy art. 275 pkt 216-06-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.11.2021.PWDostawa sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoPrzetarg nieograniczony18-06-2021 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.10.2021.PRDostawa samochodów elektrycznych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.Podstawowy art. 275 pkt 202-06-2021 12:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.3.2021.DPRealizacja usługi szkoleniowej dla kadry, podnoszącej kompetencje z zakresu interwencji kryzysowej w ramach projektu Regionalne Pogotowie KryzysowePodstawowy art. 275 pkt 214-05-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.4.2021.DPPublikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoPodstawowy art. 275 pkt 206-05-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.5.2021.PRPrzeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej upowszechniającej zapisy uchwały antysmogowej, skierowanej do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pn: „Nie truję – reaguję”.Podstawowy art. 275 pkt 222-04-2021 11:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.2.2021.PW„Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” Podstawowy art. 275 pkt 207-04-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.50.2020.ABJŚwiadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.Przetarg nieograniczony20-01-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.51.2020.ABJWykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Przetarg nieograniczony18-01-2021 11:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.47.2020.PBDostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane.Przetarg nieograniczony15-01-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty