WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatus
WOiRZL.II.272.39.2020.PRŚwiadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych w obiektach usytuowanych w województwie zachodniopomorskim w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r., na potrzeby 2-dniowych spotkań organizowanych w ramach projektu RPO WZ „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu".Usługi społeczne art. 138o06-10-2020 11:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.5.2020.ABJŚwiadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego”Usługi społeczne art. 138o17-09-2020 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.37.2020.PBDostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadanePrzetarg nieograniczony28-09-2020 11:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.34.2020.PWWykonanie oraz dostawa materiałów promocyjno-reklamowychPrzetarg nieograniczony18-09-2020 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.31.2020.PW„Wytworzenie, dostawa, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego i Partnerów Projektu wraz z usługą wdrożenia i utrzymania, szkolenie pracowników z obsługi systemu RIIP WZ i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług” Przetarg nieograniczony09-11-2020 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.15.2020.DPDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoPrzetarg nieograniczony02-09-2020 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.30.2020.PBPrzeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej wraz z zakupem powierzchni reklamowej na ogólnopolskich horyzontalnych portalach internetowychPrzetarg nieograniczony24-07-2020 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.23.2020.PBOpracowanie, tłumaczenie na j. niemiecki, angielski i szwedzki, skład, druk oraz dostarczenie do Zamawiającego wydawnictwa promocyjnego w postaci przewodnika prezentującego Szlak Gryfitów realizowanego w ramach Programu INTERREG Południowy BałtykPrzetarg nieograniczony23-07-2020 12:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.22.2020.DPWydanie wersji papierowej/książkowej i elektronicznej/e-booka storytellingu (fabularyzowanego przewodnika) dla Szlaku Gryfitów w ramach projektu Baltic Heritage Routes / Bałtyckie trasy dziedzictwa, obejmujących redakcję i korektę tekstu, tłumaczenie, wykonanie ilustracji, druk, dostawęPrzetarg nieograniczony20-07-2020 12:00-W trakcie oceny ofert
WOiRZL.II.272.28.2020.DPZakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego (umowa kompleksowa)”Przetarg nieograniczony17-07-2020 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty