WYSZUKIWANIE POSTĘPOWAŃ
 • Wszystkie tryby
 • Dialog konkurencyjny
 • Dialog techniczny
 • Dynamiczny system zakupów
 • JEDZ
 • Konkurs nieograniczony
 • Konkurs ograniczony
 • Licytacja elektroniczna
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Nieograniczone
 • Ograniczone
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Podstawowy art. 275 pkt 1
 • Podstawowy art. 275 pkt 2
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 - Negocjacje
 • Podstawowy art. 275 pkt 3 – Oferty podstawowe
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • Regulaminowy z wolnej ręki
 • Umowa ramowa
 • Usługi społeczne
 • Usługi społeczne art. 138o
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zamówienia z dziedziny nauki
 • Zamówienie
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Zgodny z regulaminem otwarty
 • Zgodny z regulaminem zamkniety
 • Wszystkie rodzaje
 • Brak
 • Usługi
 • Dostawy
 • Roboty budowlane
 • Usługi społeczne
LISTA POSTĘPOWAŃ
Kolumny
NumerNazwaTrybTermin składania ofertTermin składania wnioskówStatus
WOiRZL.II.272.4.2022.PRWykonanie zdjęć dokumentujących walory i potencjał gospodarczy Pomorza Zachodniego.Podstawowy art. 275 pkt 225-01-2022 12:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.45.2021.ABJŚwiadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych, restauracyjnych na potrzeby realizacji 10 trzydniowych szkoleń dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w projekcie pn. „Akademia Przyszłości” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki SpołecznejPodstawowy art. 275 pkt 220-01-2022 10:00-Ogłoszone
WOiRZL.II.272.42.2021.PBUsługa specjalistycznego wsparcia on-line dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego świadczona na Platformie Usług SpecjalistycznychPodstawowy art. 275 pkt 214-01-2022 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.49.2021.PBŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na bazie kart SIM, w zakresie odbioru, transmisji, obróbki, przetwarzania i przesyłu danych GPRS oraz udostępnienie Zamawiającemu aplikacji dyspozytorskiej (APN), umożliwiającej wizualizację parametrów eksploatacyjnych z pojazdów szynowych będących własnością Województwa Zachodniopomorskiego na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.Podstawowy art. 275 pkt 216-12-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.47.2021.PWSzacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnychPodstawowy art. 275 pkt 214-12-2021 10:00-W trakcie
WOiRZL.II.272.31.2021.ABJKompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz wydarzeń w formule Hackathonów mających na celu promowanie i upowszechnianie przedsiębiorczości – Hackathon.Podstawowy art. 275 pkt 216-11-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.39.2021.PRŚwiadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.Podstawowy art. 275 pkt 210-11-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.37.2021.PBŚwiadczenie usługi polegającej na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu dwóch 4-dniowych wizyt studyjnych na temat „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” dla przedstawicieli JST województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli ZamawiającegoPodstawowy art. 275 pkt 219-11-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.36.2021.PWWykonanie oraz dostawa materiałów promocyjno-reklamowychPodstawowy art. 275 pkt 203-11-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty
WOiRZL.II.272.32.2021.ABJOrganizacja wyjazdów edukacyjnych do Trójmiasta połączonych z treningiem społeczno-ekonomicznym dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Akademia Przyszłości”Podstawowy art. 275 pkt 219-10-2021 10:00-Po wyborze najkorzystniejszej oferty